Autumneri – Chuyện của mùa thu

Đối với mình, một đứa mắc chứng nomophobia (hội chứng lo sợ khi không có điện thoại) cấp độ nặng phết, screen time iphone báo về hàng tuần luôn trong tình trạng hơn 6 tiếng 1 ngày, thì chỉ có khi mưa rào mình mới có 100% digital-free, để ngắm mưa và KHÔNG LÀM GÌ.

Mau giận mau già – Viết về cơn giận của người phụ nữ

Tức giận là một phần không thể thiếu của cuộc sống, nó thuộc về cảm xúc, mà nếu thiếu nó, cảm xúc của một người sẽ được coi là không hoàn thiện. Năm nhân vật chính thuộc luồng cảm xúc trong phim hoạt hình Inside out không thể thiếu Anger – tức giận, mặc dù đây là một từ mang nghĩa tiêu cực, theo cách hiểu của hầu hết mọi người.