Autumneri – Chuyện của mùa thu

Đối với mình, một đứa mắc chứng nomophobia (hội chứng lo sợ khi không có điện thoại) cấp độ nặng phết, screen time iphone báo về hàng tuần luôn trong tình trạng hơn 6 tiếng 1 ngày, thì chỉ có khi mưa rào mình mới có 100% digital-free, để ngắm mưa và KHÔNG LÀM GÌ.