Dăm ba cái áp lực công việc

Công việc là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra áp lực hàng ngày: kiếm tiền có thể là mọi thứ, nhưng “relax” và “earn livings” tuyệt đối không được đi cùng với nhau. Công việc luôn gây ra áp lực đòi hỏi chúng ta phải tăng khả năng chịu đực, hoặc tìm cách xử lí. Một công việc bạn chọn có thể hấp dẫn và thú vị, nhưng sẽ luôn luôn đi cùng với sức ép.