TWNS – Hai đứa sinh đôi

Trong ảnh là 2 đứa em họ sinh đôi của mình. Mình sống cùng chúng nó 4 năm trời trong suốt thời gian học đại học và khi chúng nó gần tốt nghiệp có nài mình chụp cho bộ kỉ yếu tự mần, Chưa chụp twins chưa chụp couple bao giờ nên mình nhận luôn và cho ra đời bộ ảnh.