I luv you BERRY much

Ngoài lễ hội mùa hè Midsommar là nét văn hoá đặc trưng, văn hoá tắm nắng, tắm ao, tắm hồ, tắm biển,… thì người Thuỵ Điển còn duy trì một nét văn hoá đặc trưng nữa …. vào rừng hái quả, cụ thể ở đây là các loại quả dâu rừng.

Autumneri – Chuyện của mùa thu

Đối với mình, một đứa mắc chứng nomophobia (hội chứng lo sợ khi không có điện thoại) cấp độ nặng phết, screen time iphone báo về hàng tuần luôn trong tình trạng hơn 6 tiếng 1 ngày, thì chỉ có khi mưa rào mình mới có 100% digital-free, để ngắm mưa và KHÔNG LÀM GÌ.

Dăm ba cái áp lực công việc

Công việc là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra áp lực hàng ngày: kiếm tiền có thể là mọi thứ, nhưng “relax” và “earn livings” tuyệt đối không được đi cùng với nhau. Công việc luôn gây ra áp lực đòi hỏi chúng ta phải tăng khả năng chịu đực, hoặc tìm cách xử lí. Một công việc bạn chọn có thể hấp dẫn và thú vị, nhưng sẽ luôn luôn đi cùng với sức ép.