Autumneri – Chuyện của mùa thu

Đối với mình, một đứa mắc chứng nomophobia (hội chứng lo sợ khi không có điện thoại) cấp độ nặng phết, screen time iphone báo về hàng tuần luôn trong tình trạng hơn 6 tiếng 1 ngày, thì chỉ có khi mưa rào mình mới có 100% digital-free, để ngắm mưa và KHÔNG LÀM GÌ.

Music Obsession Sep 2018

Tớ không tìm đến những bài nhạc qúa cũ nữa để cố gắng thể hiện bản thân làm một người sâu sắc nữa, mà là những bài hát đa thể loại, mà phần lớn là có tác dụng làm bản thân yêu đời hơn, như đúng chức năng cơ bản của thứ gọi là âm nhạc.