I luv you BERRY much

Ngoài lễ hội mùa hè Midsommar là nét văn hoá đặc trưng, văn hoá tắm nắng, tắm ao, tắm hồ, tắm biển,… thì người Thuỵ Điển còn duy trì một nét văn hoá đặc trưng nữa …. vào rừng hái quả, cụ thể ở đây là các loại quả dâu rừng.

Mấy quán ruột ở thủ đô (Phần 1)

Với mình một quán cafe khiến mình yêu thích, thứ nhất phải kể đến không gian, thứ hai mới gọi tên đồ uống, và cuối cùng là service; mặc dù cả 3 đều là gạch đầu dòng không thể thiếu nếu cho ai sắp và đang vận hành một quán cafe. Sau 4 – 5 năm lê la qua rất nhiều quán cafe ở Hà Nội, mình sẽ điểm lại đây một vài quán ruột mà mình thật sự thích.