I luv you BERRY much

Ngoài lễ hội mùa hè Midsommar là nét văn hoá đặc trưng, văn hoá tắm nắng, tắm ao, tắm hồ, tắm biển,… thì người Thuỵ Điển còn duy trì một nét văn hoá đặc trưng nữa …. vào rừng hái quả, cụ thể ở đây là các loại quả dâu rừng.

Định luật “Trái đất tròn”

Cách đây một năm, khi mình đã từng một lần suy nghĩ về điều này, và tình cờ biết đến theory “Six degrees of seperation” của Frigyes Karinthy – dịch nôm na ra là thuyết về 6 chặng phân cách, cảm ơn em Ngân vì đã gửi cho chị cái thuyết hay ho này.